Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την εγκατάστασή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για την συντήρηση, επισκευή του καυστήρα σας.

Τηλ. επικοινωνίας 6944 700076 - email: stefanakisjonny@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Καθαρισμός των πτεριγείων του ανεμιστήρα  - Έλεγχος στεγανότητας καύσιμου
Ρύθμιση αναλογίας αέρα καύσιμου